Basilius Valentinus, također znan pod engleskom verzijom imena, Basil Valentine, bio je alkemičar 15. st. U svojim djelima se predstavljao kao kanonik Benediktinskog priorata Sv. Petra u Erfurtu, Njemačka. Njegov pravi identitet i danas ostaje misterija.
"Dvanaest ključeva Basila Valentinea" je prepoznato kao jedno od najvažnijih i najutjecajnijih alkemijskih djela. Prvi puta je objavljeno 1599. samo kao tekst, ali široku distribuciju je postiglo kao dio pregleda Tripus Aureus (Zlatni tronožac) koji je uredio Michael Maier, a izdao Lucas Jennis u Frankfurtu 1618.

Predstavljamo vam njegovih 12 slika koja u sebi nose duboke hermetičke poruke i predmet su dugotrajnog proučavanja hermetičnih i alkemijskih simbola.

 

 Prvi Ključ. Kralj s lijeve strane i kraljica s desne, stoje na otvorenom krajoliku. Kralj u svojoj desnoj ruci drži žezlo, Kraljica drži cvijet s tri cvata u desnoj i pero pauna u lijevoj ruci. Ispred Kralja, vuk ili pas preskakuje trokutastu retortu postavljenu na zdjelu vatre. Pred Kraljicom, starac s kosom i osakaćenom nogom (figura Saturna) zakoračuje preko vatre na kojoj se zagrijava posuda.

 

 

 

 Drugi Ključ. Krilati Merkur stoji, u obje ruke držući kaduceja. S lijeve je strane Sunce, s desne Mjesec, a pod nogama su mu dvostruka krila. S lijeve strane mu se približava čovjek s mačem oko kojega je omotana zmija, dok mu se s desne strane približava drugi čovjek s mačem na čiji se vrh spušta ptica.

 

 

 

Treći Ključ. Krilati zmaj savijenoga repa i šiljatoga jezika stoji u krajoliku u čijoj su pozadini visoke planine. Iza zmaja lijevo, vuk ili lisica bježi noseći pticu (moguće kokoš) u ustima i na leđima mu je kokot koji ga napada.

 

 

 

Četvrti Ključ. Kostur stoji na nečemu što izgleda poput ogrnutog lijesa. Svijeća gori s lijeve strane, dok je s desne strane panj stabla koji truli. U pozadini je crkva.

 

 

 

Peti Ključ. S desne strane stoji žena pokraj pravokutne ložionice. U desnoj ruci drži srce iz kojega cvijeta ruža sa sedam cvatova. Boca postavljena na ložionicu u sebi sadrži tekućinu iz koje se diže para. Vrh boce izgleda kao da se spaja s glavom žene. Pokraj žene stoji alkemičar s mjehom i plamenovi izlaze iz njegovih usta i vrha njegove glave. Pred ložionicom stoji kupid s povezom na očima; svojim lukom i strijelom cilja ženu. Na lijevoj strani stoji lav s krunom ponad glave. Diže lijevu šapu kao da će napasti kupida ili ženu. Iznad lavove glave sija golemo Sunce.

 

 

 

Šesti Ključ. Biskup s desnom rukom podignutom u blagoslov, vjenčava Kralja s lijeve i Kraljicu s desne strane, pod mračnim oblakom iz kojega pada teška kiša. Nad oblakom formira se duga, s lijeve je strane Sunce, s desne Mjesec. Lijevo pred kraljem, valjkasta posuda zagrijava se na vatri. Na vrhu posude nalazi se glava s dva lica, oba u ustima drže boce za sakupljanje. Vatra gori na vrhu te glave. Iza toga, u daljini, nalazi se labud ili guska. Na desno pred Kraljicom, alkemičar s trozupcem bavi se ložioniocom, naljevajući vodu iz boce u kadu u kojoj se zagrijava retorta ili tikvica. Nastale se pare zgušnjavaju i skupljaju u bocu ispod, koja u sebi već ima tekućine.

 

 

 

Sedmi Ključ. Žena, držeći vagu u desnoj i mač u lijevoj ruci, stoji iza goleme boce na vratu koje se nalazi "Hermesov pečat". Unutar posude je "Kaos", a unutar toga krug s četiri godišnja doba oko kvadrata označenog kao "Sol Mudraca", unutar kojega je trokut s natpisom "Voda".

 

 

 

Osmi Ključ. U kružnom ograđenom prostoru, dva čovjeka sa samostrijelima sjede i ciljaju kvadratnu metu s okruglim ciljem i ključem na vrhu. Sedam je strijela već pogodilo metu. Između ta dva čovjeka nalazi se grob iz kojega izlazi čovjek ili oživljen leš. Lijevo od toga klija kukuruz. U prednjem planu, truplo leži na oranici po kojoj čovjek s lijeva posipa sjeme i pozdravlja ga krilati anđeo svirajući trubu i držeći žezlo. Iza čovjeka, četiri ptice jedu sjeme.

 

 

 

Deveti Ključ. U krugu na dnu nalaze se tri srca iz kojih izlaze zmije, savijajući se kao da pokušavaju uhvatiti rep jedna drugoj. Na vrhu kruga nalaze se muškarac i žena tako savijeni da zajedno sa svojim nogama i glavom pokazuju četiri smjera. Kod ženinih nogu (Jug), nalazi se Paun, a kod glave (Zapad) Labud. Kod nogu muškarca (Sjever) nalazi se vrana ili kos, a kod glave (Istok) Orao raširenih krila.

 

 

 

Deseti ključ. Oko sjajnog trokuta čiji je vrh usmjeren na dolje su riječi "Rođen sam iz Hermogenesa. Hiperion me izabrao. Bez Iamsofa, suđeno mi je propasti." Unutar kuteva trokuta nalaze se simbol Sunca na lijevo, simbol Mjeseca na desno te simbol Merkura dolje. Unutar trokuta nalazi se dvostruki sjajni krug u kojemu su ispisana neka hebrejska slova.

 

 

 

Jedanaesti ključ. Dva lava približavaju se i napadaju jedan drugoga s lijeve i desne strane. Lav s desne strane ulovio je njušku drugoga svojim zubima. Na leđima oba lava jaše žena, u svojoj ruci držeći srce iz kojega klija biljka s cvijetom Sunca i cvijetom Mjeseca. (Žena s lijeve strane drži srce u desnoj ruci, a žena s desne strane drži srce u lijevoj ruci.) Iza žene s lijeve strane stoji vitez s podignutim mačem, kao da će je napasti. Iza lava desno, hodaju četiri mladunca.

 

 

 

Dvanaesti ključ. Unutar laboratorija stoji alkemičar s kliještima u lijevoj ruci, dok mu je desna ruka usmjerena na trokutastu retortu na klupi iza njega, iz koje rastu dva cvijeta nalik ruži, a nad njima je simbol Merkura. Na lijevoj strani nalazi se ložionica u obliku bačve iz koje se dižu plamenovi. S desne strane, lav proždire zmiju. Kroz otvoren prozor u pozadini, Sunce i Mjesec su vidljivi.