Prikaz Drveta Života

Qliphoth, kliffoth ili klippot (Heb. קליפות qelippot, znači "ljuske", "ljušture" ili materija, jednina: קליפה qelippah) i (ponekad קליפות prvobitne "ljuske" nečistoće) odnosi se na prikaz zlih sila u mističnim učenjima judaizma (kao i u kabali).
Sve judaističke interpretacije klifota slažu se da su oni uzrok zla i patnje. Zohar opisuje klifot kao rezultat neophodnog odvajanja unutar čina stvaranja. Između dvije stvari mora postojati pukotina ili barijera, a to je klifot.
Po onome što je danas možda najšire prihvaćeno učenje, klifoti su "prazne ljuske" "svetih iskri" (nitzotzot) koje su zbačene nakon što su se Adam i Eva usprotivili Božjoj zapovijedi da ne jedu s Drveta spoznaje dobra i zla u rajskom vrtu, kako je napisano u Knjizi Postanka(ili Knjizi Stvaranja po Tori).
Hasidsko gledište uči da je u postupku stvaranja stvoreno 10 sefirota, a svaki od njih okružen i zatvoren klifotom. Smatralo se da je deset sefirota deset božanskih "enumeracija" ili "emanacija" Boga u kozmosu. Prvi set deset klifota se pokazao preslabim da drži emanirajuću snagu, a sedam nižih se slomilo. Oni su bili zamijenjeni, ali je prijašnji set, koji se raspao, oživljen ostatkom Božje stvaralačke moći, preostao te je u sukobu s aspektima svijeta koji korespondiraju sa sedam nižih sefirota.
Modernija interpretacija pridaje stvaranje klifota svojstvenoj neravnoteži prema strogim aspektima stvaranja. To gledište se ponekad objašnjava kako tvrdi da je strogost morala izgubiti svoju moć kako bi stvorila uravnoteženu kreaciju, a višak te moći formirao je klifot.
U sličnoj, ali manje mističnoj interpretaciji, klifot nastaje kada god se moći sefirota upotrebljavaju na krivi način, i može se manifestirati u bilo kojem obliku, počev od tornada i automobilskih nesreća, pa sve do demona i drugih nadnaravnih bića.
MacGregor Mathers u svojem djelu "Razotkrivena Kabala" sugerira kako su klifoti rezultat neravnoteže prema milosrdnom vidu Boga.
U sličnovrsnim hermetičnim učenjima, klifoti su, baš kao i sefiroti, bili interpretirani kao metafizički svjetovi ili entiteti, te su se miješali s idejama iz demonologije.
Prema Israelu Regardieu, drvo klifota se sastoji od 10 sfera koje su u suprotnosti sa sefirotima na Drvetu Života. Nazivaju ih i "zlim blizancima". Oni su također "Zli demoni materije i ljušture mrtvih."
Vrlo sličan pristup ovome potonjem ima i martinist Robert Ambelain.
On nam kaže kako je Malkuth (najniža sefira na Drvetu Života) 'nadir' evolucije. Iznad njega se nalaze sefire po kojima se ljudska svijest uzdiže prema Ketheru, što i jest njezina evolutivna uloga. Nasuprot njima, u tome 'svijetu' poredane su sfere 'prokletih duša'. Time Ambelain sintetizira te dvije kategorije prve linije vječnog sukoba Dobra i Zla, dvije jednako suprotstavljene sile: Heli, koji je Enoh, Ivan Krstitelj, i svi veliki vođe čovječanstva, dok je, s druge strane, Behemot personifikacija svih antikrista. Ovo posljednje je također "Velika zvijer", čiji je broj, kako to kaže Otkrivenje, 666.
Ali budući da je smještena na zadnjoj platformi Drveta Života, Malkuth je u osmotskom odnosu s Drvetom Smrti, obrnutom drvetu. Baš kao što se Drvo Života u Malkuthu naziva "Kraljicom", "Nevjestom", "Djevicom" ili "Suprugom" Mikroposopusa, obrnutom drvetu je dano analogno, ali suprotno ime: Qliphah, "Prostitutka".
Upravo se ovaj hebrejski termin pojavljuje najčešće u metaforičkim izrazima proroka Staroga Zavjeta, upozoravajući ljude kada se degradiraju ili se udaljavaju od "Puta" Gospodina.
Upravo se taj termin pojavljuje i u Otkrivenju, gdje se koristi kako bi označio Zvijer, i vidjet ćemo da ovaj termin uopće nije bio egzoterni izražaj nesvjesno izabran od strane asketa koji su mrzili žene niti od strane pretjerivanja puritanaca.
Sve ono što je korumpirano u životu, i što je u suprotnosti s vječnim planom Apsoluta, zauvijek je odbačeno od Njega, mora biti odstranjeno, i ova vrsta metafizičkog "gnušanja" nalazi svoje mjesto u obrnutom drvetu - Drvetu Smrti (kao suprotnost Drvetu Života), iza Supruge, u Prostitutki…
Jer mi ne možemo ignorirati da Bog, u kojem prebivaju sve mogućnosti Dobra i Zla kao rezultat njegovog apsolutnog znanja, djeluje za čitavu vječnost kroz diskriminaciju onoga što čuva, izabire, usvaja i ostvaruje preko svojih emanacija, i onoga što odbija, odbacuje i kudi.
Ono što odbacuje sačinjava zle sile, zlokobni "Kraljevi Edoma" koji su egzistirali prije svega što je proisteklo iz ništavila. To su "slomljene posude" o kojima govori Zohar.
U ovoj frakciji Malkutha koji je u kontaktu s gornjim dijelom klifota (koji je ujedno i Malkuth klifota, budući da je Kether klifota smješten daleko ispod…), kozmički otpaci ne mogu biti rođeni u ravni organiziranih oblika prije nego što pronađu ravnotežu i vječnu svrhu koja im je dodijeljena. Stoga, u svijetu klifota, postoji sfera koja nije pakao, nego radije čistilište. Ovo je spremnik neorganiziranih sila, koje proizlaze iz oblika koji su uništeni i odbačeni od strane evolucije.
Taj spremnik sila je ono što "ljušture", da upotrijebimo izraz Dion Fortune, kao nesavršeni entiteti upotrebljavaju da konstruiraju svoje nosioce, koje tada brzo nastanjuju. Svi entiteti koji se manifestiraju provedbom magijskih podzemnih evokacija, ili onih prizivanja mrtvih, djelomično su konstruirani ovom posebnom supstancijom Kaosa.
Sefirotskom drvetu koje se manifestira u Malkuthu korespondira izokrenuto drvo, koje je tamni odraz. Kabalistička tradicija klasificira ih kao "izopačena bića" u kategorijama koje korespondiraju s nekoliko klasa "onih sretnih" ili različitim anđeoskim zborovima.
 
Svijetao suprotstavljeni
sefirot
Tamni sefirot ili "Klifot" Imena "Izopaćenih bića" Arkdemon
1 Malkuth/Kether Dolina smrti Lažni bogovi Beelzebub
2 Malkuth/Chokmah Dolina zaborava Duhovi laži Piton
3 Malkuth/Binah Dolina sna Posude nepravde Belial
4 Malkuth/Chesed Vratnica smrti Oni koji osvećuju zločine Asmodel
5 Malkuth/Gevura Sjenka smrti Čarobnjaci, opsjenari Satan
6 Malkuth/Tiphareth Bunari ponora Sile zraka Meririm
7 Malkuth/Nizah Jama otpada Gnjevni, sijači zla Abbadon
8 Malkuth/Hod Propast Optužitelji-krvnici Astaroth
9 Malkuth/Jesod Jama Napasnici, zavodnici i spletkari Mammon
10 Malkuth/Malkuth Svijet Proklete duše Behemoth, Antikristi
 

"Lažni bogovi" - Pokušavaju ohrabriti kult idolopoklonstva (obožavanje podređenih sila), okreću čovjeka od istinske gnoze i istinske mudrosti, zamjenjujući Boga i njegove emanacije, navodeći ga time na greške (grijeh). Uzrokuju religijski fanatizam, ideološka proganjanja, i uništavanje djela uzvišenoga duha.
"Duhovi laži" - Krivo navode čovjeka putem pseudo-proročanstava, proročišta koja lažu, iluzije razuma, lažnih filozofskih ili metafizičkih zaključaka. Navode na pogreške one koji vladaju ljudima i koji religijski vode ljude.
"Posude nepravde" - Također zvani "posudama bijesa", siju mržnju među stvorenjima, potičući ih da naude jedni drugima, nadahnjuju otkrića koja će potaći rast bolesti neobuzdanih ambicija i zavisti; izazivači ratova i prekršenih sporazuma. Raskidaju prijateljstva i kvare ljubav.
"Oni koji osvećuju zločine" - Utjelovljuju zlobni fatalizam, postavljaju sebe da upropaste sve ono što čovjek smatra lijepim i dobrim. Koče moralnu i materijalnu evoluciju te napredak. Puštaju s lanca slijepu sudbinu te su stoga najštetniji po živa stvorenja, usmjeravajući nesreće i ostvarujući katastrofe.
"Čarobnjaci, opsjenari" - Imitiraju prava čuda, podupiru kratkotrajne i lažne rezultate pseudo-magova, vode na stranputicu filozofe koji ne slijede istinski asketizam, plaše strašljive za vrijeme individualnih inicijacija, preplavljuju mjesta poznata kao "kuće duhova", napastuju svece i askete kako bi ustuknuli od istinskog puta spasenja.
"Sile zraka" - Oslobađaju prirodna pustošenja, tako da je njihov razarajući učinak pojačan. Oni su motiv elemenata destruktivnih gromova, vremenskih nepogoda, destruktivnih vjetrova, morskih oluja, potresa i slično. Oslobađaju neočekivane prirodne energije, stvaraju eksplozije, požare, poplave itd.
"Gnjevni, sijači zla" - Uzrokuju neslogu i rat, naglašavaju zlobna djela "Onih koji osvećuju zločine". Oni još više pogoršavaju njihove pripremne akcije. Uzrokuju pustoš, pljačku te potiču krvave destruktivne pobune svih. Prouzrokuju samoubilačke nagone u srcima ljudi.
"Optužitelji-krvnici" - Inspiriraju klevete, uzrokuju skandale, sijači loše sreće. Potpomažu zadatke špijuna, vodeći njihov duh prema traženom ali ignoriranom cilju, kako bi stvorili velike nesreće kroz takva objavljivanja. Često "lažni-vodiči" podčinjenih božanstava, također inspiratori loše prosudbe, podržavatelji revolta i nasilja.
"Napasnici, zavodnici, spletkaroši" - Probuđuju u čovjekovu srcu različite napasti koje usporavaju njegov put prema duhovnom spasenju. Kroz upotrebu imaginacije, razvijaju sve alate koji omogućavaju njihov zadatak. Inspiriraju različite spektakle, napise, umjetnost vješte u tome da u čovjeku pobude privlačnost prema temeljnim instinktima: blud-razvrat, pohotu-požudu, oholost, lijenost i slično. Vodiči pornografskih pisaca, političara koji šire mržnju, te nemoralnih i amoralnih filozofa.
"Proklete duše" - Budući da su one već inkarnirane ovdje dolje, te sile pokreću tijela onih koji izvršavaju zadaće zlih sila, inspirirajući i usmjeravajući materijalnu aktivnost neophodnu za izvršenje njihovih tajnih planova. Nagoviješteni u intelektualno "opsjednutima", perverznima, i onima koji navode na krivi put ispravna bića od njihove normalne putanje.

Proces izbjegavanja utjecaja klifota dakako podrazumijeva življenje ispravnog i časnog života, prema moralnim načelima velikih religija poput Kršćanstva, Islama ili Budizma te poštovanje kozmičkih zakonitosti. Izbjegavanje bavljenja okultnim, ezoternim i magijskim sistemima; prizivanja duša umrlih. Nadalje baratanje tarotom, astrologijom, proricanjem, vidovnjaštvom, tehnikama za iscjeljivanje, vještičarstvom i dr. također vodi u opasnost infekcije klifotičnim destruktivnim hipnotizmom.


Bibliografija:
Wikipedia - Kliphoth

Robert Ambelain - Practical Qabalah II