Masonski obredi zvani "egipatski"

by Jean Mallinger
S francuskog prevela Vesna Crnolatac Janjić


I. Legende


Kao što se  Masonskom redu pripisuju legendarna izvorišta  —  bilo da se radi o Hramu kralja Salomona, bilo o Templarskom redu, ili o rimskim zanatskim školama  —  tako se i svaki od takvih masonskih ogranaka  nastoji  prikloniti što je moguće starijem  izvoru. 
Masonski obredi zvani   "egipatski"  nisu izuzetak u tom pravilu; dapače, u velikoj triangularnoj obitelji  zauzimaju posebno mjesto: njihova ljestvica obuke sastoji se od 90 stupnjeva  — ne računajući velike administrativne stupnjeve, koji, od reforme iz 1934. godine, završavaju na  98. po redu. 
Propitajmo bogatu dokumentaciju koju ovi izvorni obredi podastiru  povijesnoj   ocjeni.

Prvu nam je verziju, u Francuskoj, predstavio veliki propagator obreda Misraïm, Marc Bédarride — rođen 1776. u Cavaillonu, u pokrajini Comtat Venaissin — u njegovu djelu koje govori o Poslušnosti.
Prema tom autoru, koji nema ni najmanje  kritičkog duha, masonstvo je staro koliko i svijet. Izraelit praktikant Bédarride  se poziva na Stari zavjet. Po njemu je sam Adam, zajedno sa svojom djecom, stvorio prvu ložu čovječanstva. Seth je naslijedio svog oca, Noa ju je spasio od potopa. Cham ju je osnovao u Egiptu pod imenom "Mitzràim": t.j. Egipćani. Samo je, dakle, od tog naroda potekla tajna tradicija ezoterizma. Na tom su izvoru pili svi pastiri naroda: Mojsije, Kekrops, Solon, Likurg, Pitagora, Platon, Marko Aurelije, Majmonidi, itd., svi učitelji antike, svi izraelski, grčki, rimski i arapski eruditi.
Posljednja karika u tom neprekinutom lancu je sam otac autora, pobožni Gad Bédarride, mason jednog drugog obreda koji je navodno primio 1782. g. tajanstvenog egipatskog Inicijatora koji je bio na proputovanju na svoj Orijent i za kojega znamo samo njegovo " Nomen mysticum": Mudrac Ananiah. Taj ga je poslanik primio u egipatsko masonstvo.
Ovdje podvlačimo da to nije prva povijesna aluzija o posjetu jednog nepoznatog Vrhovnika egipatskog masonstva u Comtat Venaissin: jedan drugi pisac donio je tu vijest dvadeset i tri godine prije pojave Bédarrideova djela. Bio je to inicijant Vernhes koji je u svom pledoajeu o egipatskim obredima, izdanom 1822., također ukazao na posjet misionara  Ananiaha na jugu Francuske 1782.

Drugu  verziju, prilično različitu od prve, o porijeklu egipatskog masonstva  ispričao nam je francuski poligraf Jean-Etienne Marconis de Nègre, sin  tvorca Memfiskih obreda.
Po tom plodnom autoru, romantičnom i prezasićenom, apostol evanđelist Sv. Marko preobratio je na kršćanstvo jednog "serafinskog" svećenika iz Aleksandrije pod imenom Ormus. Radi se, jasno, o greški u pisanju: riječ "serafinski" može se primijeniti samo na kategoriju anđela dobro poznatih u teološkim rječnicima. Zamijenimo li to ovdje sa "svećenikom kulta Serapis" - tako prenesena legenda će biti manje šokantna.
Pokršten zajedno sa šest svojih sljedbenika, Ormus je u Egiptu osnovao   inicijacijsko društvo Mudraca svjetlosti, te inicirao u njegove misterije predstavnike palestinskih Esena, čiji  potomci prenose  tradicionalne tajne vitezovima Palestine, a oni ih 1118. godine donose u Europu. Njihov poglavar je bio patrijarh Jeruzalema Garimont i trojica njegovih učitelja osnovali su u to vrijeme u Upsali Red orijentalnih masona, te potom i jedan u Škotskoj. Šteta je da tu literaturu ne podupire nijedna povijesna referenca.
Naime, ime vulgarizatora varira od godine do godine. Ormus postaje Ormesius u jednom drugom djelu Marconisa.
Razni autori aludiraju na tu verziju. Naglasimo da od tada sve dosad postoje dvije paralelne verzije –  i jedna i druga jednako maštovite – obje dokazuju duboko neznanje njihovih propagatora.
Egipat predstavlja, kroz povijest ezoterijskih tradicija, originalnu struju, potpuno različitu od judejske kao i od judeo-kršćanske. 
Bez sumnje, u vrijeme Napoleonova pohoda u Egipat, znalo se veoma malo o religiji, pismu, simbolizmu starog Egipta: Champollion još nije dešifrirao hijeroglife. Njegovo prvo senzacionalno otkriće egipatske pismenosti bilo je 17. prosinca 1822.

Što se do tada znalo o Egiptu?
Kolale su basnoslovne priče: svećeničke  su inicijacije  opisivane na romaneskni i nevjerojatan način. Dva Nijemca, puni maštovitosti, von Kôppen i von Hymmen pokrenuli su od 1770. teatralizirani obred zvan: Crata Repoa, prevedeno sasvim pogrešno kao Šutnja Bogova, u kojem se drevna inicijacija koja se odvijala u Velikoj Piramidi "vjerno prikazivala" simboličnim primanjem u sedam sukcesivnih stupnjeva (Pastophore; Néocore; Mélanophore; Christophore; itd.) otužne fantazije. Dvojica Francuza, Bailleul i Desétangs, 1821. objavljuju francusku verziju. Sa svoje strane, opat Terrasson  je već bio ukazao put u svom inicijacijskom romanu: Sethos.
"Moda" inicijacija na "egipatski način" osvojila je Pariz i izazvala zabrinutost, a zatim i jaku reakciju masonskih autoriteta tog vremena.


II. Povijest

Upitajmo suvremenike i potražimo što oni znaju o egipatskim obredima u vrijeme kad su pokušavali osvojiti Francusku.

Levesque  je 1821. godine napisao "Opći povijesni pregled" masonskih sekti  svog vremena, govoreći o novopridošlome, o Misraïmskim obredima: "Vjerujem da se Obred osnovao u Parizu prije pet ili šest  godina. Dolazi s juga Italije i uvelike je štovan na Jonskim otocima i na obalama Jadranskog mora. Potječe iz Egipta".

Nakon ovog prvog svjedočanstva, pozovimo se na najvećeg znalca među masonima Francuske, slavnog Thorya (1759-1817.), koji u dva toma svog djela "Acta Latomorum" donosi poveći broj dragocjenih povijesnih dokumenata  kojih je bio čuvar.
On precizira: "Obred Misraïma, u Francuskoj poznat tek nekoliko godina, bio je na snazi u Veneciji i na Jonskim otocima i to prije Francuske revolucije 1789. Postoji i nekoliko Kapitela Misraïma u pokrajinama Abruzzi i Puliji."
I dodaje još jedan interesantan element: "Svi ti stupnjevi, osim 88., 89. i 90. imaju druga imena. Što se tiče tri posljednja, ne poznajemo njihovu denominaciju i u rukopisu koji nam je prenesen označeni su kao prikriveni."
Dalje ćemo vidjeti veliku važnost te opaske.

Posvetimo se sada Ragonu koji, nakon kratke suradnje s braćom Bédarride, postaje njihov nesmiljeni protivnik.
On nam govori – a ovdje je on očevidac – da je francuskim voditeljima Obreda, Jolyu, Gabboriau i Garciau, moć predana u Napulju 1813. g. Dokumenti koji to potkrepljuju napisani su na talijanskom jeziku, te predani povjerenicima Velikog Orijenta 20. studenog 1816.
Govoreći niže u tekstu o tajnama posljednjih stupnjeva tog Obreda, slavni "presveti autor zidarstva" pojašnjava: "Izvodimo četiri posljednja stupnja   Misraïmskog obreda koje su Joly, Gab¬boria i Garcia donijeli iz Vrhovnog savjeta Napulja. Svaki nepristrani čitatelj koji će ih usporediti, vidjet će koliko se ti stupnjevi  razlikuju od onih koje iznose Bédarrideovi. "I još drugdje dodaje bilješku: "Ovo objašnjenje, kao i razvoji 87., 88. i 89. stupnja što čine filozofski sistem istinskog obreda Misràima, zadovoljava duh svih obučenih masona…"
U  Bruxellesu, 1. kolovoza 1818., izlazi jedna obrana  Misraïma, pozivajući se na djelo o tom obredu objavljeno u Londonu 1805. godine, u A6 formatu.
S druge strane, mi imamo u Bruxellesu, kamo je obred Misraïma donesen 1817., jedan dio arhiva: statute (objavljene kod Remya, rue des Escaliers, 5. travnja 1818.); diplome, polemike s drugim Obredima; i jedan ulomak rukopisa na pergamentu, koji sadrži upravo "Arcana Arcanorum" - na papiru i pismom potpuno identičnim onom drugog dokumenta datiranim iz 1778.
Iz tih elemenata možemo zaključiti: 1) egipatski su obredi prakticirani na Mediteranu i u Italiji prije 1789.; 2) posljednji se stupnjevi prakticiraju po dva vrlo različita sustava: jedan sustav po kabalističkoj filozofiji (Sustav Bédarridea) i jedan egipatsko-helenističke filozofije (Arcana Arcanorum: Tajna nad tajnama, ili Napuljski sustav).
Iz toga lako zaključujemo da su za povjesničara Thoryja bili prikriveni, strahujući od njihova objavljivanja. 
Razumijemo i Ragonovo mišljenje: "Sav se taj obred zapravo svodi na četiri napuljska filozofska stupnja." Činjenica da Bédarride naznačuje kako njegov tajanstveni Ananiah odlazi 1782. s juga Francuske u Italiju, upravo dokazuje da  taj moment daje obredu povijesnu vjerodostojnost. Stoga s razlogom povjesničar ZUaite odbacuje, kao vrlo sumnjivu, hipotezu nekih slabo obaviještenih pisaca  koji pripisuju  "izum"  ovog obreda nekom Lechangeuru u Milanu 1805. godine!
I evo sad jednog novog elementa dostojnog pažnje: 17. prosinca 1789. slavnog Cagliostra, osnivača lože egipatskog obreda u Rimu 6. studenog 1787.,  uhićuje pontifikalna policija. U njegovim se papirima nalaze katekizam i ritual Obreda i također kipić Izide.  Naime, Izida je sveto ime jednog napuljskog stupnja. 
Možemo se upitati je li Bédarride poznavao Cagliostra. Odgovor je potvrdan: ne osporava ni realnost njegove inicijacije u Egiptu, niti njegove moći, a ograničava se samo na to da mu predbacuje da je u Francuskoj stvorio personalizirani egipatski obred.III. Filozofija Misraïmizma

Ako je, općenito, masonstvo nasljednik i neumorni propagator društvenog morala koji prije svega teži da nas pouči kako se možemo transformirati pomoću progresivne discipline, u "isklesani kamen", u "kubni kamen",  umjesto da ostanemo "neotesani kamen" neupotrebiv za sreću svih. Ako svojim sljedbenicima nameće najapsolutnije poštivanje ideja drugoga, ideje najsavršenije jednakosti, trajne tolerancije  i stvarnoga bratstva, ako ona od njih zahtijeva da u svemu traže istinu i primjenjuju pravednost, logično je da takvi etički imperativi nemaju, ni blizu, nikakve veze s inicijacijom, u najuzvišenijem smislu te riječi.
Ako pod tim riječima podrazumijevamo: "objavljivanje određenih tajni kozmičkog reda nekolicini odabranih ljudi sposobnih to iskoristiti u dobre svrhe", tada aktualno masonstvo nije inicijacijska škola: ono ne daje nikakav dogmatski nauk, ono obavezno poštuje mišljenje svih i svakoga, ono nije sveučilište okultizma; njime ne rukovodi didaskalna hijerarhija koja obučava neofite i prenosi im ezoterijske tajne i inicijacijske moći; u nekim su zemljama voditelji, uvjereni ateisti,  vođeni izravno materijalnim i društvenim napretkom. Bez sumnje, većina obuke je dana preko tradicionalnog kanala simbolizma, no on nije religiozan, nema  mistične  tendencije i, naprotiv, glatko odbija bilo kakve upade iracionalnog elementa u naučavanju svojih učenika.

Potpuno različito je masonstvo 18. stoljeća! Okupljalo je, u većini obreda, samo gorljive spiritualiste.  Ne ograničava se, ni iz daleka, na potragu za ljudskom srećom, na emancipaciju duha, na edukaciju srca, već je svoje esencijalno zanimanje pronašla u osvajanju Istine, spoznavanju tisuća tajni Prirode, u  najodvažnijim eksperimentiranjima u domeni duhovnosti. Odatle potječe taj nevjerojatni procvat najrazličitijih obreda, najposebnijih obedijencija, najmističnijih  i najhermetičnijih visokih stupnjeva: da bi nas uvjerili, treba, i dovoljno je, samo pročitati nomenklaturu stupnjeva od kojih se sastoji egipatsko masonstvo. Tu se susreću i isprepliću religije, alkemija, hermetizam, kabala; drvo Misraïma je škola tajni svih vrsta i njegova četiri posljednja stupnja napuljskog sustava donose nam najvažnije tajne najčasnije duhovne tradicije.
Iz toga lako shvaćamo prijezir, veliku antipatiju, vječno neprijateljstvo prema egipatskom masonstvu, kao stalnoj žrtvi drugih obreda tijekom povijesti.
U toj teškoj domeni Veliki Orijent Francuske je potukao sve moguće rekorde u zločestoći, u tolikoj mjeri da je čak političkoj vlasti prijavio obred Misraïma, izazvao progone i uhićenja kako bi im potpuno onemogućio opstanak.
Tako su se neki pariški misraïmski dostojanstvenici u slabosti odricali svojih viših stupnjeva, te su se pokušavali dobrovoljno upokoriti, plaćajući koristoljupcima koji su ih kritizirali  zbog ateizma. Zaista jadno, jer su na taj način lako bili označeni.


Ipak to je samo izuzetak.
Viši stupnjevi Obreda nisu nikada odobrili: ni smanjenje egipatske ljestvice na trideset tri škotska stupnja, što je naložio hijerofant Pessina a realizirano je u praksi u nekim zemljama (Argentini), niti ukidanje njegovih duhovnih liturgija.
Za sve vrijeme, "Arkane" četiri posljednja stupnja uredno su prenošene.

Možemo li u jednom vulgariziranom pregledu namijenjenom profanom svijetu opisati, u glavnim crtama, ukratko, ono što se može nazvati: filozofijom Obreda?
To je neophodno, jer upravo se Misràim razlikuje od drugih masonskih redova  bogatstvom ezoterijskog nauka.
Prosti pogled na organizaciju i simbolizam dovoljan je da se definira njegov karakter.

1) Autentični statuti – iz 1818. – ukazuju da se Red ne zasniva na broju, već na odabiru. Ne na masovnom izboru, već na autoritetu njegovih učitelja. Veliki Majstor, Veliki Vrhovni Čuvar Obreda, Viša Moć, ima punu dogmatsku i administrativnu moć unutar Reda. On je njegov regent, ad vitam. Svaki član 90og stupnja može individualno inicirati pod vlastitom odgovornošću u sve sukcesivne stupnjeve na Ljestvici Obreda. Na prvom je stupnju potrebno glasovanje za sve profane kandidature koje se podnose, te je potrebna većina glasova da bi se odobrio pristup.
Organizacija podliježe inicijacijskim tradicijama. Hijerofant je Otac i učitelj svoje duhovne djece. On ne ovisi o njima, nisu djeca ta koja izabiru svoje roditelje.
Direktni suradnici, nositelji posljednjeg stupnja imaju moć individualne inicijacije van hrama i van organizacije. To je dragocjeno načelo Slobodne Inicijacije koje je omogućilo širenje drugih inicijacijskih Bratovština, kao što su pitagorizam i martinizam.

2) Njegovi su posebni simboli  interesantni: s jedne strane zrakasti Trokut, a s druge strane tajni pitagorejski YZJpsilonn, kao i dvostruki Kvadrat – Materija-Duh – svi međusobno povezani.
Tri svijeta simboliziraju tri koncentrična kruga.
Kabalu predstavlja Jakobova ljestvica i pločice Zakona, egipatsko-helenska struja Boga-Ovna Amona i svetu Maslinu.

3) Njegov nauk nije samo tradicionalan pregled ezoterijskih Istina. Prenosi istinske tajne i osiguravaju živu Vezu s Nevidljivim.
Paralelizam između nekih odlomaka Arkana i Cagliostrovih obrednih tradicija iznenađujući su: na primjer, "89. napuljski stupanj daje, kaže Ragon, detaljno objašnjenje odnosa čovjeka s božanskim, kroz meditaciju nebeskih duhova." I dodaje: "Taj stupanj, najneobičniji je i najuzvišeniji od svih, zahtjeva najveću snagu duha, najveću čistoću ponašanja i najapsolutniju vjeru." 
Poslušajmo sada Cagliostra: "Udvostručite vaše napore da se očistite, ali ne kroz strogost, lišavanja ili izvanjska ispaštanja; jer, ne radi se o utrnuću tijela da bi ono patilo; treba dušu i srce učiniti dobrima i čistima, goneći iz vaše nutrine sve poroke zanoseći se vrlinom. 
"Postoji samo jedno Više Biće, jedini vječni Bog. On je Jedan, kojeg treba voljeti i kojem treba služiti. Sva bića, bilo duhovna, bilo besmrtna, koja su postojala, njegova su stvorenja, njegovi subjekti, njegovi služnici, njegovi potčinjeni.
"Više Biće i Vladaru, molimo vas iz dubine našeg srca, po moći koju ste vašom voljom dali našem inicijatoru, dozvolite nam da koristimo i uživamo dio milosti koja nam je prenesena, evocirajući sedam anđela koji su pod vašim  prijestoljem i da s njima djelujemo, a ne ogriješimo se o vašu volju i ne povrijedimo našu nevinost."
Svi ovakvi obredi imaju istu svrhu: pročistiti prisutne; uroniti ih u potpuno životvoran duhovni ugođaj; postaviti ih u odnos i u suzvučje na ravnima iznad ljudskih slabosti; ispuniti ih milošću Odozgo.
U stvari to je preuzimanje svega iz staroegipatsko-grčkog smjera po kojem su se obučavali svećenici: Apolon se spušta u Delfe i inspirira Pitiju; Amon-Ra se spušta u Tebu i oživljava svoj lik; Nevidljivi dotiče vidljivo kroz neizrecivu osmozu.
Nije li to jedini, beskrajni, neiskazivi učinak istinske Inicijacije? Dati životu smisao. Dovesti inicijanta do zajedništva sa Kozmosom. Dovesti ga do njegove nebeske Domovine. Mada suvremeni obredi nemaju snagu i ozračje drevnih liturgija, oni neosporno imaju dragocjenu prednost  da nas postave na put Istine i da nam pruže blaženo  pouzdanje u naše sudbine…Najljepše molitve egipatskih Obreda

I. Prizivanje  prilikom otvaranja prvostupanjskih djela

"Svevišnja  Snago koju nazivamo  raznim imenima i što sama vladaš, Svemoćna i postojana, Oče Prirode, Izvore Svjetlosti, Vrhovni Zakone,  pozdravljamo  Te !
"O moj Bože, primi  duboko štovanje i našu ljubav,  naše obožavanje  kroz obred !
" Pokoravamo se  vječnim  Zakonima Tvoje Mudrosti. Udostoji se upravljati našim Djelima ; osvijetli ih Tvojom svijetlošću; odagnaj tamu koja skriva Istinu  i dopusti nam da spoznamo neke od Savršenih Planova te Mudrosti kojom Ti rukovodiš svijetom, kako bismo sve jače i više postali dostojni Tebe, da himnama proslavljamo  beskrajni univerzalni Sklad  kojim Tvoja Prisutnost  obilježava Prirodu."


II. Molitva kod zatvaranja prvostupanjskih djela

" Svevišnja  Snago koju nazivamo  raznim imenima i što sama vladaš, Svemoćna i postojana, Oče Prirode, Izvore Svjetlosti, Vrhovni Zakone,   pozdravljamo  Te !
" Zahvalni smo za Tvoju  beskrajnu Dobrotu, i mi Ti uzvraćamo tisućom milostivih djela, i u času kad prestaju  naša djela, kojima je cilj da samo slave Tvoje Ime za dobrobit čovječanstva,  mi Te molimo da postojano  bdiješ nad Tvojom djecom.
" Odagnaj od njihovih očiju fatalno velo  neiskustva ; prosvijetli njihove duše ; dopusti im da vide bar neke Savršene Planove te Mudrosti kojom Ti rukovodiš svijetom, kako bismo postali dostojni Tebe, kako bismo pjevali  himne  o Tvojim divnim djelima i slavili u vječnom zboru univerzalni Sklad kojim Tvoja Prisutnost  obilježava  Prirodu. " Slava Tebi Gospode, slava Tvom Imenu, slava Tvojim Djelima ! "


III. Molitva za otvaranje Najvišeg Vijeća

" Gospode, Oče Svjetlosti i Istine, naše misli i naša srca uzdižu se do nogu Tvog nebeskog prijestolja,  izražavamo Tvojoj Vrhovnoj Visosti štovanje.
Zahvaljujemo Ti što si na naše žarke želje odgovorio Tvojom živom i duhovno obnovljenom  Riječi ; Slava Ti !
" Ona je bacila Svjetlost nasred  naše zamračene inteligencije; Slava Ti ! 
" Daj nam  još Tvoje darove  da kroz znanje i ljubav postanemo u očima svemira Tvoja savršena slika  ! "


IV. Molitva za zatvaranje Najvišeg Vijeća

" Bože Gospode, Tvoja očinska dobrota nas poziva na smiraj. Primi  našu štovanu  zahvalnost i ljubav. I dok san sklapa naše vjeđe, oko duha obasjava Tvoju ljepotu , sve više i više tone u dubine Tvoje božanske Tajnovitosti ! "


V. Molitva nad iniciranim

" Moj Bože, dajte mu čistoću  srca i obnovite  duh  Pravednosti u njegovu tijelu ! Ne uskraćujte mu  Vaše lice ! Dajte mu radost Vaše spasonosne pomoći. I ojačajte ga  duhom da može sam djelovati. Prenosit će Vaš put nepravednima ; i bezbožnici će se okrenuti k Vama ... "


VI. Završna molitva

" Vrhovni Graditelju Svjetova, Izvoru savršenstva i svih vrlina,  Dušo Svemira, Ti koji  ispunjaš  Tvojom slavom i Tvojim dobrim djelima, Tvoja Visosti  mi Te obožavamo. Klanjamo se pred Tvojom neizmjerljivom Mudrosti   koja je sve stvorila i sve sačuvala.
" Udostoji se, Biće  nad  Bićima,  primiti naše molitve i primiti osjećaje naše ljubavi !  Blagoslovi naša djela i učini da budu u skladu s Tvojim Zakonom!
" Osvijetli ih Svojim Božanskim Svjetlom. Neka im je  cilj samo Slava Tvog Imena, prosperitet Reda i dobrobit čovječanstva. 
" Ujedini ljude koje interes i predrasude  razdvajaju  jedne od drugih ; skini grješni povez s  njihovih  očiju. I da se uz pomoć Filozofije  vrate  k Istini  i da  ljudski rod pred Tobom predstavlja samo jedinstven  prijateljski  narod   koji Ti sa svih strana daruje slavospjev čist i dostojan Tebe ! "**********************************************************************************Zahvaljujemo se gospođi Vesni Crnolatac Janjić na odlično napravljenom prijevodu s francuskog te na njezinom volonterskom angažmanu.

"That none of them should profess any other thing than to cure the sick, and that gratis."
Fama Fraternitatis