Copyright © Vic Sabljić
Preveo D.

Inspirirano Platonom i posvećeno stvarnim Inicijatorima sistema

Jedan od najintrigantnijih dijelova svih mističnih puteva vjerojatno je inicijacija. Svaki sistem posjeduje vlastite rituale inicijacije i ti rituali mogu, ali i ne moraju, biti podobni za sve kandidate. Tokom inicijacije, kandidat doživljava psihološke promjene i proživljava dojmove koje je Inicijator unutar njega izazvao ili pokrenuo. Ipak, malo toga znamo o procesu inicijacije u ranoj fazi našeg duhovnog razvoja. Još gore, znamo veoma malo o učinku koji inicijacija ima na našu psihu. Nezaobilazna stavka u utjecanju na drugu osobu je voljnost te osobe da prihvati utjecaj.
Na početku duhovnog puta, gledamo u mnogo različitih smjerova, tražeći nešto što će se uklopiti u naš stil života, naše navike, naša vjerovanja itd. Među mnoštvom reklama, nailazimo na velik broj "pružatelja" prosvjetljenja i zatim odabiremo nešto od ponuđenog. Međutim, ne možemo znati koliko su točne informacije koje nude razne organizacije. Maštovite i ukrašene web-stranice postoje kako bi privukle našu pozornost. Napuhana isticanja tradicije, legitimnosti, porijekla i učinkovitosti ponuđenog programa osmišljena su kako bi nas namamila na taj put. Neki nas dijelovi naročito privuku i zatim, polako, ali sigurno, odaberemo "ispravnu" organizaciju. To je prvi korak u davanju našeg povjerenja određenoj osobi ili grupaciji. U tom stadiju otvaramo vrata naše psihe nečemu što nam je, u tom trenutku, nepoznato. Uzbuđeni smo od same pomisli na inicijaciju i voljeli bismo je proći što je prije moguće kako bismo krenuli na taj velik i slavan put kojim su kročili mnogi inicijanti prije nas.
Rijetko se zapitamo: "Je li moj inicijator zaista kompetentna osoba za tako velik pothvat?" No kako možemo znati je li inicijator kompetentan ili nije? Možda bi to trebalo biti jedno od prvih pitanja koja si postavimo. Iz vlastitog iskustva sa sistemom Zlatne Zore, mogu pouzdano reći da znam što osobu čini dobrim inicijatorom. U ovome ću članku pokušati prenijeti svoje mišljenje i gledište o toj temi.
U početku moramo shvatiti da je svaki duhovni put poput škole. Stvari koje tamo naučimo moramo uklopiti u našu dnevnu praksu i naš život općenito. Recimo da imamo vlastiti hram – zvat ćemo ga "Hram bez imena" – i gradimo ga od temelja. Prvo trebamo okupiti ljude koji su voljni sudjelovati u toj avanturi. Također trebamo mjesto gdje ćemo se sastajati i stvarati naš "Hram bez imena". Nadalje, naša bi grupa trebala biti voljna učiti i prakticirati sistem koji će kasnije prenositi drugima; grupa bi trebala biti predana sistemu. Proces obrazovanja je dug i zahtjevan, stoga grupa mora biti spremna odvojiti dovoljno vremena za njega.
Osim toga, grupa će morati, uz vlastiti trening, učiti o različitim aspektima procesa inicijacije. Članovi grupe morat će biti upućeni u simbolizam pribora i regalija korištenih u hramu. Konačno, morat će znati kako stvoriti, napuniti i održavati napunjenu Bogoformu. U sistemu Zlatne Zore, Hijerofant je onaj koji stvara i kontrolira Bogoforme u hramu. Moramo, dakle, pretpostaviti da će Hijerofant biti najsposobnija osoba unutar našeg "Hrama bez imena". Ali: biti najvještiji unutar grupe ne znači biti i dobar inicijator. S obzirom da Hijerofant djeluje na našu auru, a time i na našu psihu, u njemu moramo tražiti slijedeće karakteristike: pravednost, dobru obuku u skladu s tradicijom te mogućnost stvaranja i transformiranja energije.

Biti pravedna osoba

Kada govorimo o odlikama inicijatora, biti pravedna osoba često je zanemaren aspekt. Možda se ne čini tako na prvi pogled, ali za kandidata je veoma bitno da je Hijerofant pravedna osoba. Biti pravedna individua ne znači samo biti pristojna i poštena osoba. Pravedna osoba će uvijek podržavati samo pravednost, etičnost, dostojanstvo i dobra djela. Dakle, naš se Hijerofant nikada neće neprilično ponašati, uvijek će biti dobrog duha i prenosit će samo blagotvornu i pozitivnu energiju na inicijante. Možemo također reći da će naš Hijerofant pobuđivati samo pozitivnu energiju.
Bogoforme stvorene unutar Dvorane Neofita su energije koje imaju direktan utjecaj na psihu kandidata. Te iste forme stvara Hijerofant i predstavlja ih kandidatima. U tom slučaju možemo reći da Bogoforme nose pozitivnu i dobru energiju. Naposljetku, te energije i dolaze od "Bogova" ili arhetipova s određenim atributima. Zatim možemo otići dalje i reći da je donošenje Svjetlosti iz tame i predstavljanje te božanske Svjetlosti kandidatu glavna namjera inicijacije Neofita. Drugim riječima, pomažemo kandidatu da vidi put Svjetlosti, pokazujući mu smjer, obuzdavajući zlo i pomažući mu da prođe kroz proces na kraju kojega postaje više od običnoga čovjeka. Uzevši da je sve ovo istinito, možemo sa sigurnošću pretpostaviti da nam Hijerofant nikada neće predstaviti energiju koja je za nas opasna. To također donosi zahtjev da je naš Hijerofant osoba od visoke moralnosti i dostojanstva. Jer, da to nije slučaj, bili bismo izloženi energijama koje bi imale negativan utjecaj na našu psihu.
Može li naš inicijator sudjelovati u nekim nepravednim djelima i usprkos tome biti pravedna osoba unutar našeg Hrama bez imena? Odgovor je – "NE". Osoba ili jest pravedna, ili nije. Slijepa Pravda u jednoj ruci drži dvosjekli mač, a drugoj vagu, tako da su naša djela ona koja nas određuju, a ne ono što bismo mi željeli da nas određuje.
Možemo zaključiti da će Hijerofant našeg Hrama bez imena biti osoba koju možemo poštovati, netko čistoga morala i savjesti, osoba predana Velikom Djelu zbog Velikog Djela samoga, a ne zbog titula i stupnjeva. Na kraju, naš će Hijerofant uvijek željeti samo najbolje cijelom čovječanstvu i to će pokazivati, kako kroz njegove riječi, tako i kroz djela.

 

Biti osoba s dobrom obukom

S obzirom da smo postavili moralne temelje našeg inicijatora, možemo promatrati njegovu obuku. Već smo naglasili da bi inicijator trebao biti najvještija osoba u grupi. Ali: od čega bi se obuka trebala sastojati? Službu Hijerofanta možemo smatrati najvišim stupnjem obuke. Dakle, nakon svih prethodnih službi koje je naš Hijerofant prošao, služba Hijerofanta čini posljednji dio slagalice koji valja staviti na njegovo mjesto.
Prema tome, možemo reći da bi Hijerofant trebao biti dobro upoznat sa svim službama unutar hrama, uključujući njihove dužnosti, rad, simboliku pa čak i individualne govore prisutne unutar pojedinih službi. Ovo je već prilično velika količina znanja koju Hijerofant mora posjedovati, no to nije sve. To je samo znanje o funkcioniranju hrama koje čini jedan dio nužne obuke.
Prethodno smo naglasili da naš inicijator mora biti dobar poznavalac tradicije. Tradicija Zlatne Zore, na primjer, sastoji se od rada po stupnjevima i rada unutar hrama. Rad u hramu smo, do određenog stupnja, već odradili. Rad po stupnjevima sastoji se od predavanja i vježbi koje su veoma važne za cjelokupan sistem. Već smo ustanovili kakvog je karaktera naš inicijator, koji je pravedna i iskrena osoba te radi samo s pozitivnim energijama misleći uvijek na dobrobit čovječanstva. Također smo rekli da je naš inicijator predana i marljiva osoba. Ukoliko su te osobine prisutne, možemo reći da je naš inicijator veoma ozbiljno shvatio rad po stupnjevima. Nadalje, možemo zaključiti da je ispravno proučavanje lekcija i provođenja vježbi uvijek bilo na inicijatorovom prvom mjestu, dok titule i stupnjevi koji dolaze s napretkom nikada nisu bili dio njegovih motiva.
Jednaka pravila vezana uz odnos stupnjeva i službi u hramu vrijede kako za sistem Zlatne Zore, tako i za naš "Hram bez imena". Na primjer, Kerux mora posjedovati minimalno 2=9 stupanj. Nadalje, primjenjujemo ista pravila o dužini mandata unutar svake službe. Znamo da je službenik neke službe postavljen na šest mjeseci, između dva ekvinocija, nakon čega njegovu službu preuzima drugi kandidat. Ponekada služba traje i više od šest mjeseci. Pretpostavit ćemo da unutar našeg "Hrama bez imena" imamo idealne uvijete i da je svaki službenik ravno šest mjeseci na jednom položaju. Postoji šest službi unutar hrama prije one Hijerofantske. Dakle, sa sigurnošću možemo reći da je naš inicijator odradio 36 mjeseci službe unutar hrama prije preuzimanja službe Hijerofanta.
Otprilike je potrebno od dvije do dvije i pol godine kako bi se napredovalo po stupnjevima do Stupnja Adeptus Minora. Ovaj period okvirno odgovara i vremenu potrebnom za odrađivanje svih službi unutar hrama. Prema tome, možemo reći da je potrebna trogodišnja obuka kako bismo neku osobu doveli do razine inicijatora. S obzirom da smo već naglasili da je ta osoba poštena i marljiva, nećemo dovoditi u pitanje jesu li svi stupnjevi pravilno odrađeni.
Sada kad smo pretpostavili da je naš Hijerofant odradio sve što se od njega tražilo, možemo pretpostaviti da će biti stručnjak za sve stupnjeve i rad unutar hrama. Naposlijetku, naš će Hijerofant morati voditi inicijante i pružati im kakvu god pomoć zatraže. Okarakteriziran kao pravedna osoba s dobrom obukom, naš inicijator već posjeduje velik kredibilitet. No, nešto nedostaje. Kako bi inicijacija bila uspješna, naš inicijator mora biti sposoban stvarati, manipulirati i, na kraju, transformirati energiju.

Biti sposoban stvarati i transformirati energiju

Naš Hijerofant, prošavši obuku u skladu s tradicijom, doživio je određene promjene pokrenute unutar vlastite psihe. Te promjene možemo zvati "unutarnja alkemija" ili duhovna transformacija. Svaki stupanj osvještava određene dijelove nesvjesnog unutar naše psihe. Rad po stupnjevima osmišljen je da omogućuje upravo to. Sada, uz pretpostavku da je naš Hijerofant prošao sve stupnjeve, kao što smo već rekli da jest, možemo sa sigurnošću pretpostaviti da je prošao i kroz odgovarajuće duhovne transformacije. Svaka transformacija ne samo da je osvijestila pojedine skrivene dijelove naše psihe, već je i poboljšala naše vještine i mogućnosti. Čitav naš život i naša okolina mijenjaju se sukladno s duhovnim transformacijama. Više o putu ne pričamo – sada njime hodamo.
Duhovno se razvijajući i transformirajući se u osobu koja može stvarati i održavati energiju, naš inicijator, tj. Hijerofant sada može i stvarati određene energije unutar hrama. Te će energije, ili Bogoforme, postati živa bića, s obzirom da ih naš Hijerofant, koji je prošao tako rigoroznu obuku, sada može stvarati. Ne samo da ih može stvarati, već ih može i održavati i kontrolirati tokom cijelog procesa inicijacije. To znači da je svaka energija ili Bogoforma stvorena unutar Dvorane Neofita produkt dugoga i marljivog rada našeg Hijerofanta. Sada moramo ispitati ove činjenice kako bismo bili sigurni da su stvorene energije dobre i blagotvorne za naše kandidate.
Budući da je naš Hijerofant prošao zahtjevnu obuku i da je pravedna osoba, kako smo rekli ranije, možemo zaključiti da će i energije koje stvara biti dobre i blagotvorne za naše kandidate. Ukoliko se ispostavi da to nije točno, trebali bismo pretpostaviti dva moguća scenarija: ili Hijerofant nije odradio obuku kako je trebao, ili su stvorene Bogoforme ili arhetipovi zloćudni. Nadalje, pretpostavit ćemo da su Bogoforme dobre i blagotvorne jer dolaze direktno od Bogova. Već smo zaključili da je donošenje Svjetlosti iz tame svrha inicijacije. Također smo izjavili da je proces inicijacije osmišljen kako bi pomogao kandidatima na njihovom duhovnom putu. S obzirom na to, možemo reći da Bogovi ne mogu biti zloćudni. To nas dovodi do druge mogućnosti koja kaže da naš Hijerofant nije završio svoju obuku i/ili nije pravedna osoba u nekom aspektu njegova života. Međutim, već smo zaključili da je naš Hijerofant pravedna, dostojanstvena i marljiva osoba koja želi samo najbolje čovječanstvu, kroz riječi i kroz djela. Iz toga slijedi da je na ispravan način završio potrebnu obuku. Nakon svega toga zaista moramo zaključiti da će sve stvorene energije biti dobre i blagotvorne za kandidate i hram općenito.
Te će iste energije Hijerofant morati kontrolirati i održavati. Drugim riječima, kontrolirat će rad svih drugih službenika unutar hrama. Naš će inicijator također morati biti sposoban rukovati aurama kandidata i puniti ih energijama koje će imati pozitivno djelovanje na kandidate i pomoći im na njihovom duhovnom putu. Sada kad je sve na svome mjestu, možemo zaključiti da je inicijacija bila uspješna te da će kandidat uistinu osjetiti kako Svjetlost izlazi iz tame. Naposljetku, naš je inicijator prošao kroz mnogo godina obuke kroz stupnjeve i rad u hramu, bio je iskrena, pravedna i marljiva osoba. Nadalje, sada znamo da je naš inicijator radio samo s pozitivnim energijama te da je sposoban stvoriti, održavati i kontrolirati iste. Nakon što smo sve to raščlanili i prošli, možemo reći da smo uspostavili ispravan hram u tradiciji Zlatne Zore.

Zaključak

Proces duhovnog razvoja duga je i zavojita staza. Ne postoje prečice na tom putu. Do uspjeha vodi samo vlastiti naporan rad i iskreno samo-procjenjivanje. Neprestano, ali pomno, moramo preispitivati naše riječi, misli, osjećaje i djela. Biti pravedna osoba spriječit će nas da postanemo nešto što nikada ne bismo željeli biti. Ispravna obuka će nas držati na pravome putu i pomoći nam da postanemo stručnjaci u onome što radimo. U traganju za odgovarajućim "Redom" ili "Tradicijom", možda bismo trebali primijeniti ovdje iznesena pravila. Jer, postavljanjem pravih pitanja dobivamo uvid u ono što se krije iza vanjske scene.
Mišljenja sam da će inicijator, onakav kakvog smo ga ovdje opisali, biti osoba koja će služiti zajednici. Osoba koja će svoj interes i volju da pomogne zajednici pokazati kroz, na primjer, izdavanje radova, knjiga, časopisa itd. Također, naš je inicijator proveo mnogo vremena na vlastitom duhovnom putu. On je radio tako marljivo da dostigne duhovnu transformaciju, proveo je bezbrojne sate čitajući i pišući članke, knjige itd., tako da praktički nema ni vremena, ni želju voditi velike reklamne kampanje. Svakom je inicijatoru mnogo važnije ponuditi kvalitetne i ispravne informacije zajednici, nego zaraditi koristeći ono što je naučio.
Naša je potraga za istinom i prosvjetljenjem otežana interesom za stvari koje je teško razjasniti. Taj nas je nagon, ili želja, odveo na mnoga različita mjesta. Ta su se mjesta možda pokazala kao ispravan izbor za nas, a možda i nisu, ili su prestala biti. Od ogromne je važnosti shvatiti da su sva ta iskustva veoma vrijedne lekcije u našem životu. Prošli smo kroz proces sazrijevanja i duhovnih promjena, no i dalje su naša etička gledišta nepromijenjena. Iskreno se nadam da će ovaj rad pružiti vrijedne informacije svim tragaocima za istinom i savršenom srećom, informacije koje će im pomoći u donošenju pravih odluka, kao i hranu za misli koja će ih potaknuti da iskreno procjenjuju vlastite želje i očekivanja. Na kraju, moramo imati na umu da nam niti jedan Red ne može pružiti apsolutno ništa ukoliko sami ne radimo ono što je potrebno i to s potpunom iskrenošću i željom da postanemo više od običnoga čovjeka, uvijek imajući na umu da bismo trebali biti pravedna i marljiva osoba čiji je glavni cilj uzdizanje vlastite duhovne prirode.